Directeur Hulpverlening CAW Boom Mechelen Lier vzw Mechelen

Vacature Directeur Hulpverlening

Omschrijving:

CAW Boom Mechelen Lier heeft zich als doel gesteld om de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn te verstrekken. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties.

Situering van de functie

 

 

 

 

De Directeur Hulpverlening is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid m.b.t. de kerntaken van het CAW Boom Mechelen Lier met het oog op de realisatie van de missie en visie. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend in nauwe samenspraak met de collega Directeur Hulpverlening en de Algemeen Directeur. Samen vormen ze het directiecomité.

Bevoegdheden

Samen met de Teamverantwoordelijken staat de Directeur Hulpverlening in voor de voorbereiding, implementatie en opvolging van het inhoudelijk beleid m.b.t. de kerntaken Onthaal, Begeleiding en Preventie, de realisatie van het beleidsplan, het kwaliteitsbeleid, het registratiebeleid en de beleidsmatige ondersteuning van de uitbouw van het nieuwe vrijwilligersbeleid.

 

De Directeur Hulpverlening is verantwoordelijk voor de inhoudelijk beleidsmatige contacten, neemt beslissingen over het operationeel beleid en neemt een deel van het vertegenwoordigingswerk op zich.

Plaats in de organisatie

De Directeur Hulpverlening rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur, maakt deel uit van het directiecomité en neemt geregeld deel aan de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van CAW Boom Mechelen Lier.

Profiel:

Master of bachelor vertrouwd met de eerstelijnszorg en het algemeen welzijnswerk – resultaatgerichte leidinggevende met bewezen competenties in de aansturing en motivering van teamverantwoordelijken of andere leidinggevenden en hulpverleners – daadkrachtig in het nemen van beslissingen vanuit een breder draagvlak – sterke inhoudelijke interesse in het welzijnswerk en ruime relevante ervaring ( in de non-profit en in het welzijnswerk in het bijzonder) – ervaring in het opzetten van een vrijwilligersbeleid en werken met vrijwilligers.

Kennis en ervaring

 • Beschikken over leidinggevende capaciteiten vanuit een empowerende benadering

 

 • Op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren

 

 • Voeling voor en ervaring met individuele hulpverlening, groepsbegeleiding en teamwerk

 

 • Vertrouwd zijn met eerstelijnswelzijnswerk en netwerkvorming

 

 • Goede mondelinge en schriftelijke rapportering

 

 • Probleemoplossend + projectmatig kunnen werken

 

 • Inzicht hebben in het werken met vrijwilligers

 

 • Kennis van sociale kaart, maatschappelijke voorzieningen en hulpverleningsaanbod

 

 • Een rijbewijs + een eigen wagen zijn noodzakelijk

 

 

 

 

Attitudes

 • Resultaatgericht en kunnen omgaan met verantwoordelijkheid

 

 • Vlot en correct communiceren, actief kunnen luisteren, observeren, analyseren en interpreteren

 

 • Zin voor initiatief en gefascineerd door innovatie

 

 • Open staan voor interne en externe samenwerking

 

 • Correct kunnen omgaan met beroepsgeheim en de wet op de privacy

 

 • Grote affiniteit met de sector: voeling hebben met maatschappelijke ontwikkelingen en noden

 

 • Flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak en steeds oog hebben voor het cliëntenbelang, het organisatiebelang en het medewerkersbelang

 

 • Een duidelijke visie is noodzakelijk

 

 • Bereid tot bijscholing binnen het uitgestippelde VTO-beleid

 

 

 

 

 

Aanbod

 • Betaling volgens barema K5 p.c. 319.01

 

 • 2 extra feestdagen, 4 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit

 

 • Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding

 

 • Maaltijdcheques

 

 • Hospitalisatieverzekering

 

 • Omniumverzekering dienstverplaatsingen

 

 • Laptop + gsmabonnement

 

 

 

 

 

Solliciteren

Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

Solliciteren kan via volgende link: https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=efd12638-3c99-47f0-bf25-e9d42459802c&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

 

 

 

 

Als je sollicitatie in orde is, dan krijg je hiervan een bevestigingsmail van onze HRtool Anton.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Ludo Stevens op ludo.stevens@cawboommechelenlier.be of op 0495 24 12 62

 

 

 

Bedrijf:

CAW Boom Mechelen Lier vzw

Plaats:

Mechelen

Type:

Voltijds

Geldig tot en met:

13/12/2016

Meer informatie Directeur Hulpverlening >>

Deze vacature werd gratis geplaatst met GratisVacaturesPlaatsen.be